DELOVNE SKUPINE
Mentorji

S projektom Vič gre v vesolje na Gimnaziji Vič dijake vključujemo v medpredmetne povezave med naravoslovnimi in družboslovnimi predmeti. Dijaki pri reševanju problemov uporabljajo teoretična znana pridobljena pri posameznih predmetih in jih oplemenitijo s praktičnim delom. Projekt znotraj šole povezuje FIZIKO, KEMIJO, BIOLOGIJO, INFORMATIKO, ANGLEŠČINO IN FRANCOŠČINO.

Na zunaj se povezujemo z že uveljavljenimi znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami. Sodelujemo tudi z zasebnimi podjetji, ki v inovativnih projektih, kot je naš, vidijo priložnost za sodelovanje v kvalitetnem učnem procesu. Seznam organizacij s katerimi sodelujemo si lahko ogledate na strani SPONZORJI.

SODELUJOČI PROFESORJI IN OPIS NALOG POSAMEZNIH SKUPIN

KONSTRUKTORJI

Mentor: Rok Capuder

Rok Capuder

OPIS NALOGE: Izdelava atmosferske sondo, ki bo v zgornjo atmosfero ponesla izbrane merilne naprave in padala za varen spust. Povezava merilnih naprav in izdelava sistema zajema podatkov. Priprava kamer za snemanje in sistema sledenja sonde.

SVETLOBNE MERITVE V ATMOSFERI

Mentor: dr. Vida Kariž Merhar

Vida Kariž Merhar

OPIS NALOGE: Raziskovanje višinske odvisnosti UVA in UVB sevanja, ter svetlosti. Predelava merilne opreme in zaščita pred zunanjimi vplivi. Obdelava in interpretacija izmerjenih vrednosti.

MERITVE ZRAČNEGA TLAKA IN TEMPERATURE

Mentor: Timotej Maroševič

Timotej Maroševič

OPIS NALOGE: Raziskovanje višinske odvisnosti temperature in zračnega tlaka. Predelava merilne opreme in zaščita pred zunanjimi vplivi. Obdelava in interpretacija izmerjenih vrednosti.

MERITVE KONCENTRACIJE CO2 IN O2

Mentor: Alenka Mozer

Alenka Mozer

OPIS NALOGE: Raziskovanje višinske odvisnosti koncentracije CO2 in O2 v zraku. Predelava merilne opreme in zaščita pred zunanjimi vplivi. Izdelava tlačne komore za lažje meritve. Obdelava in interpretacija izmerjenih vrednosti.

MERJENJE VPLIVA EKSTREMNIH POGOJEV NA ŽIVE ORGANIZME

Mentor: Sonja Artač

Sonja Artač

OPIS NALOGE: Raziskovanje vpliva nizkih temperatur, zračnega tlaka, povišanih vrednosti sončnega sevanja na razvoj organizmov (ekstremofilov). Priprava vzorcev in njihova umestitev v sondo.Obdelava in interpretacija ugotovljenih rezultatov.

MULTIMEDIJSKA SKUPINA

Mentor: Klemen Bajec

Klemen Bajec

OPIS NALOGE: izdelava spletne strani projekta in njena aktualizacija. Izdelava logotipa in grafične podobe projekta. Fotografiranje dela skupin. Priprava gradiva za publikacijo projekta.

JEZIKOVNA SKUPINA

Mentorji: Maja Gerden, Julijana Taseva, Cederic Klein

OPIS NALOGE: Prevod besedil in lektura člankov v angleškem jeziku. Priprava gradiva v angleškem in francoskem jeziku za publikacijo projekta. Priprava dijakov na govorne nastope.