DELOVNE SKUPINE
tlak temperatura

Na sliki: Filip Koprivec, Urban Merhar, Ivan Kolundžija, Filip Peter Lebar
Mentor: Timotej Maroševič

Modificiranje senzorjev za tlak in temperaturo

Na naših srečanjih smo najprej podrobneje preučili merilne naprave, ki nam jih je doniralo podjetje Vernier in ugotovili, da je barometer, ki je bil že od vsega začetka mišljen kot merilnik neprimeren zaradi premajhnega razpona v smeri podtlaka, kar nas je prisililo, da smo naročili nov senzor ("Gas Pressure Sensor"), ki ima za razliko od barometra veliko večji razpon v smeri podtlaka(deluje dobesedno do vakuuma), je pa posledično tudi manj natančen. Premajhno merilo območje je imel žal tudi termometer in ponovno smo se morali odločiti za drugega, ki pa ima spet mnogo večji razpon a veliko slabšo kvaliteto izmerjenih podatkov. Podrobneje pa smo preučili tudi problem manjšanja mase, saj je za samo sondo izjemnega pomena da je čim lažja.

Novembra je projek kar se tiče same modifikiacije stal, smo si pa nekoliko pogledali vreme in vetrove, ki naj bi jih ob spustu pričakovali, saj je bilo od nas zahtevano, da se izračuna zanos sonde. Pri tem smo si pomagali z vertikalno sondažo, ki jo izvajajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Ko smo v decembru po krajši zamudi dobili oba senzorja, ki smo jih potrebovali smo jih takoj začeli razstavljati z namenom, da bi jim čim bolj zmanjšali maso. Pri senzorju za tlak nam je to maso uspelo zmanjšati za 40%, maso senzorja za merjenje temperature pa za 35%, proti koncu decembra pa smo se lotili tudi krajšanja žic za prenos podatkov, na račun česar pričakujemo še večje zmanjšanje mase. Sproti pa smo preverjali tudi pravilnost izmerjenih podatkov in možne poškodbe senzorjev, ki bi jih lahko povzročilo razstavljanje a jih do sedaj na srečo še ni bilo.