DELOVNE SKUPINE
V šolskem letu 2011/2012 na gimnaziji Vič izvajamo projekt VIČ GRE V VESOLJE. Cilj projekta je izdelava atmosferske sonde, jo opremiti z različnimi senzorji, padalom, helijevim balonom. Sonda bo svojo 35 km pot v srednjo stratosfero posnela s kamero. Po spustu bomo sondo razstavili, zbrane podatke pa predstavili v obliki raziskovalnih nalog.

V projekt so vključeni dijaki 2, 3 in 4 letnikov. Razdeljeni so v skupine, od katerih vsaka deluje in raziskuje na svojem področju. Vodijo jih učitelji mentorji. Več o delu skupin si lahko preberete s klikom na povezave do posameznih skupin.

Projekt vzpodbuja medpredmetno povezovanje znotraj naravoslovnih predmetov: fizika, kemija, biologija in informatika. Dijakom skušamo približati naravoslovno raziskovalno delo na povsem praktičen način. Naravoslovne kompetence dijakom posredujemo s praktičnim delom, raziskovanjem in iskanjem inovativnih rešitev za probleme s katerimi se srečujejo.

Dijaki tekom projekta spoznavajo merilno opremo in jo skušajo prilagoditi tako, da bo kljub ekstremnim pogojem normalno delovala.

Dijakom so na pomoč priskočila številna slovenska podjetja, ki podpirajo in vzpodbjajo takšno raziskovalno delo. Dijakom tako poleg dostopne šolske laboratorijske opreme omogocajo dostop in ravnanje z napredno tehnologijo. (Sponzorji)

Pri delu Gimnazijo Vič podpirajo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije ter Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru, ki vodi projekt Razvoj naravoslovnih kompetenc.

Rok Capuder, prof.

vodja projekta